Mittmedia väljer SDR för sina gratistidningar i norra Sverige

Affären är tecknad på två år och har ett potentiellt ordervärde på närmare 20 miljoner kronor. Initialt berörs Dalarna (Falun & Avesta), Sundsvall, Hälsingland och Gävle.