Miljö

Säger du nej tack till DR för att du tror att du skonar miljön?

Den pappersmassa som används vid producering av direktreklam tillverkas i princip alltid av en blandning av returpapper och det träspill (d v s toppen, grenar o s v) som blir kvar av trädet efter tillverkning av trävaror. De träd som avverkats fälls med andra ord inte enkom för att producera direktreklam.

”Men ett träd används aldrig bara till papper. Det som inte duger till trävaror är det som används till pappersproduktion”, säger Björn Lyngfelt, informationschef på SCA Forest Products. 

Skogen är en förnybar råvara och en del i ett uthålligt kretslopp. Utan en viss avverkning växer skogen igen och växtligheten blir för tät vilket får till följd att små träd kvävs. 

Eftersom det i Sverige planteras tre nya träd för varje enskilt träd som avverkas har Sveriges skogar fördubblats de senaste hundra åren. Den årliga tillväxten är med andra ord större än den årliga avverkningen. 

Enligt Björn Lyngfelt är det bästa man kan göra som papperskonsument att se till att göra så mycket som möjligt för att pappret återvinns. Mer än 90 % av alla reklamutskick, tidningar, tidskrifter och kataloger återvinns. Pappersfibrerna kan återanvändas upp till sju gånger innan de blir obrukbara. Det insamlade pappret blir sedan nytt tidnings- och hygienpapper. Det papper som inte återvinns, det förbränns eller förmultnar, vilket betyder att allt papper kommer till nytta, även efter det att det ursprungliga syftet är uppnått.

Källa: Miljö Direkt