Svensk Direktreklam

Ett stycke svensk reklamhistoria

 

Svensk Direktreklam är Sveriges största privata direktreklamföretag och sysselsätter närmare 400 anställda på 36 franchiseföretag. 7000 deltidsanställda utdelare gör företaget till en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare.

Företaget har 45 års erfarenhet av direktreklam och distribuerar årligen över en miljard trycksaker till Sveriges konsumenter. Företaget arbetar i hela värdekedjan kring direktreklam: från kampanjmål, målgruppsurval, idé, utformning, tryck och distribution av reklamtrycksaker till uppföljning och mätning av reklamens effekter. Direktreklam är ett av Sveriges starkaste medier med ett genomsnittligt observationsvärde inom sällanköpshandeln på 47 procent.

Svensk Direktreklam är postoperatör och hanterar oadresserad reklam. Svensk Direktreklam är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och omsätter cirka 500 Mkr. 

 

 

Historik

Med över 45 års erfarenhet

SDR Svensk Direktreklam AB startades 1976 och är ett stycke svensk reklamhistoria. Företaget är dessutom ett av Uppsalas mest framgångsrika entreprenörsföretag genom tiderna. 

Det som började med en trebetygsuppsats vid Uppsala universitet har genom ett starkt samarbete med franchisetagare över hela landet blivit en mediekoncern att räkna med. Huvud uppdraget är distribution av oadresserad direktreklam (ODR). 

Trebetygsuppsatsen - grunden för framgångarna
Roland Tipners och Erik Grönbergs framgång började 1973 med en gemensam trebetygsuppsats vid Uppsala universitet, på uppdrag av Viking Line. Man kan säga att den nådiga luntan "undersökningen av Uppsalamarknaden för båtresor till Åland/Finland" blev en succé, väl genomarbetad som den var. Och tjock som en tegelsten. 

Via Viking Line till Eckerölinjen. Succé!
Det var egentligen Viking Lines VD som beställde undersökningen, men det var redare Waldemar Höglund på Eckerölinjen som blev imponerad och insåg möjligheterna. Han gav Erik och Roland uppdraget att sköta Eckerölinjens marknadsföring. De fick en snål budget men obegränsat med broschyrer. För varje ny passagerare blev de lovade två kronor och en krona för varje ny bil de kunde inbringa. 

– Vi sprang själva trappa upp och trappa ner och stoppade broschyrer i brevlådorna. Antalet passagerare ökade snabbast i hela Åland/Finlandstrafiken. Det var då vi upptäckte direktreklamens möjligheter, säger Erik Grönberg och Roland Tipner. 

50-kortskampanjen var ett snilledrag
– Det var nog en av de bästa kampanjerna vi gjorde för Eckerölinjen, när vi 1974-75 lyckades koppla ihop Stockholms Lokaltrafiks (SL) månadskort och Eckerölinjen. Vårt budskap blev att kortet gällde hela vägen från Stockholm till Åland, både för buss- och båtresan. Eckerölinjen slapp trycka biljetter och fick en mängd nya resenärer. Broschyrer med budskapet delades ut på Stockholms tunnelbanestationer. Sättet att förmedla var ett embryo till action marketing. Folk åkte på SL-kortet till Grisslehamn och strömmade sedan ombord. Rederierna lever till stor del på ombordförsäljningen och innovationen förde med sig lysande taxfreeförsäljning för Eckerölinjen. Redaren gnuggade händerna.

Alla brevlådor kartlades
När Erik och Roland kartlagt och klassificerat alla brevlådor i Uppsala gick de vidare och delade upp stadsdistrikt efter målgrupper: barnfamiljer, höginkomsttagare, villor etc. Planering och ett systematiskt sätt att arbeta har varit Svensk Direktreklam-grundarnas styrka. Detta har sedan förmedlats till franchiseföretagare över hela landet. Idag kan Svensk Direktreklam distribuera trycksaker med egen organisation till 4,2 av landets 4,9 miljoner brevlådor.

Svensk Direktreklam smög igång verksamheten
I största hemlighet byggde Erik och Roland snabbt upp en rikstäckande franchisekedja på 1970-talet. Idag finns 34 lokala kontor med stark lokal förankring. På bara några år kapade Svensk Direktreklam åt sig 35 % av direktreklammarknaden. Mycket tack vare att Svensk Direktreklam kunde erbjuda fullservice vilket innebar både utformning, tryck och distribution. Posten blev tagna på sängen. Och när de till slut upptäckte den nya konkurrenten, var det redan för sent.

Svensk Direktreklam är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare
Roland Tipner och Erik Grönberg springer inte längre själva trappa upp och trappa ner för att lägga direktreklam i brevlådor. Det görs numera istället av 7 000 engagerade reklamutdelare runt om i landet, anställda på Svensk Direktreklams 34 lokala SDR kontor.