Med Svensk Direktreklam får du...

fördelar som bara vi kan erbjuda

 

Helgeffekten

Nå ut på helgen när folk är lediga och har mer tid att läsa.

Det säger sig självt -  att göra direktreklam en vardag och konkurrera om uppmärksamheten när tiden är knapp och folk har annat att tänka på - det är svårt.

Därför delar vi bara ut på helgen när folk lediga och har mer tid att läsa och planera sina inköp. Och det finns undersökningar som visar att vi gör rätt. Det generella OBS-värdet är 12% högre på helgen jämfört med en måndag! Dessutom kommer affärerna igång tidigare i veckan.

 

 

 

 

Lokal förankring

 Genom våra 36 lokala företagare finns kunskap och kontaktvägar i hela landet. Vi kan ge dig som kund råd ur ett lokalt perspektiv och därigenom hjälpa dig at få en hög effekt på kampanjen. Vi har kunskap om köpströmmar, befolkningsstruktur och geografi på ortsnivå. För våra större kunder är vi kommunikationskanalen mellan huvudkontor och lokala återförsäljare. Vi kan nå och informera de lokala återförsäljarna och därigenom förbereda och förstärka kampanjen. Svensk Direktreklam är den enda aktören på DR-marknaden om att erbjuda detta och därigenom kan vi höja effekten på kundens kampanj.

 

 

 

Möjlighet att klimatkompensera

Vi erbjuder Klimatkompenserad Direktreklam och gör det möjligt för dig om du önskar, att klimatkompensera för den direktreklam du gör tillsammans med oss. Vi kan räkna fram hur stor miljöpåverkan just ditt direktreklamutskick har och vad det skulle kosta att kompensera för just detta.

Genom att betala lite mer för direktreklamen bidrar du ekonomiskt till olika hjälpinsatser runt om i världen för att begränsa koldioxidutsläppen. Pengarna går till att bygga vindkraftverk och andra miljöprojekt i tredje världen. Varje hjälpinsats granskas mycket noggrant och det sker regelbundna mätningar av den faktiska klimatnyttan. Regelverket för projekten definieras i Kyotoprotokollet och övervakas av FN. 

 

 

 

Flexibilitet vid utformning och distribution

Tack vare våra lokala franchisekontor finns möjlighet till hög flexibilitet gällande såväl hantering av udda format och annorlunda DR-utskick, som själva hantering på kontoret. Det innebär att du som kund har hög valfrihet och kan välja lösningar som passar utifrån ditt erbjudande, timing i distribution och andra lokala betingelser. Med timing menar vi att distributionsstart initieras av exempelvis väder eller lokala händelser. Vi kan lagra dina trycksaker under såväl lång som kort tid. Om dina förutsättningar ändras, agerar vi snabbt för att lösa problemet, något som våra konkurrenter inte kan erbjuda. Det innebär t.ex. att du inte riskerar en försenad kampanjstart och därigenom en minskad försäljning (vid sen inleverans) eller att du får igång en snabb kampanj vid ett väderomslag som påverkar erbjudandet såsom t.ex. däck och gräsklippare.

 

 

 

Hjälp från idé till brevlåda

Vi har specialistkompetens på alla delar i DR- flödet. Vi gör en analys av nuläget, rekommenderar bästa lösning, hjälper dig genom hela processen och skapar lösningar för bästa tänkbara effekt för din kampanj.

Vi kan hjälpa dig hela vägen från idé till brevlåda och har kunskap om:

- Analysmetoder för att säkerställa rätt målgruppsurval
- Selekteringsmöjligheter i form av källor och databaser
- Utformning av trycksak gällande färg, form, format och utseende
- Timing vad gäller repetitionseffekt, helg och tidpunkt på året
- Uppföljning via våra effektmätningar