Svensk Direktreklam

SDR Svensk Direktreklam AB är landets största privata direktreklamföretag. Vi har gått från att vara en renodlad distributör av direktreklam till att bli ett kvalificerat medieföretag med specialistkunnande inom direktreklam (DR).  Vi finns representerade med lokala kontor över hela landet och vi kan hjälpa dig att nå ut till samtliga Sveriges hushåll. Vi erbjuder våra kunder oadresserad direktreklam och målgruppsselekterad direktreklam och kan hjälpa till med allt från idé och målgruppsurval till distribution och effektmätning.  Sedan 1994 är vi godkända som postoperatör av Post &Telestyrelsen. Vårt miljöarbete är sedan 2000 certifierat enligt ISO 14001.

 

RekLog

RekLog som är ett dotterbolag till SDR har utvecklat säkra och kostnadseffektiva logistiklösningar för lagerhållning, plock & pack samt distribution av artiklar för detalj- och distanshandeln. RekLog är navet i SDRs distribution och trafikerar veckovis 30 talet svenska städer med leveranser av bla Direktreklam till våra lokala SDR kontor. RekLog sitter i toppmoderna lokaler i Jordbro och förutom själva lagerverksamheten erbjuder RekLog, även adressering, kuvertering och paketering varuprover/material samt även hantering av tex webshop för konsumenter.

www.reklog.se

 

 Vi är en del av North Media A/S

SDR Svensk Direktreklam AB tillhör sedan januari 2024 den börsnoterade mediekoncernen North Media A/S som tillhandahåller plattformar för affärskommunikation med konsumenter. Koncernen har två affärsområden: Last Mile består av företaget FK Distribution som paketerar och distribuerar tidningar och direktreklam hem i brevlådan. FK Distribution driver också den digitala erbjudandeplattformen minetilbud.dk . Affärsområdet Digital Services består av hyresbostadsplattformarna BoligPortal.dk och BostadsPortal.se, jobbportalen Ofir.dk samt företaget Bekey som erbjuder säkra, digitala åtkomstlösningar till bland annat distributörer och hemmet. Flera av North Medias företag är marknadsledande. North Media har 450 anställda och ca. 10 000 distributörer.