Möjligheterna med innehåll

Med direktreklam kan du...

.. både vara varumärkesbyggande och handlingsutlösande på en och samma gång, i en och samma trycksak.

Mottagaren av direktreklam kan själv avgöra när man ska ta del av ett budskap.

Beroende på utformningen och vad som kommuniceras kan budskapet vara strategiskt och varumärkesbyggande eller operativt och handlingsutlösande. Eller både och i en och samma trycksak.

En del trycksaker blir riktiga långliggare. Dit hör bl a rese- och möbelkataloger. Eller trycksaker som innehåller tips och goda råd, som från apotek och trädgårdshandeln.

Under Tips & Råd har vi samlat ett antal goda råd som kan komma till användning när du ska utforma din ODR-kampanj.

 

Läs mer under Tips & Råd