Direktreklam bäst på att utlösa köp och vara relevant!

Frågan om mediekanalers effektivitet är ständigt aktuell och i tider av konjunkturnedgång och disruptiva beteenden kan framgång snabbt förändras till ineffektivitet. Därför är det alltid viktigt att se till fakta och mäta verkligt utfall. Research and Analysis of Media (RAM) har  sammanställt studier på 4.000 kampanjer i vilka man mätt effekter av marknadsföring i sju olika huvudmedier* och resultatet är entydigt.  Direktreklam är den kanal som bäst klarar av att såväl bygga engagemang för varumärket, utlösa köp och vara relevant. Direktreklamen är överlägsen alla andra kanaler i denna studie, när det gäller att stimulera till handling!

Direktreklam skapar agerande

Ett av skälen till varför direktreklamen skapar så mycket mer action skulle kunna vara att fler mottagare hittar information och idéer som är relevanta för dem.

Att uppfattas som relevant är viktigt på kort och lång sikt – det handlar om att skapa kommunikation som är så välgjord, engagerande och intressant att mottagaren kan tänka sig att ta del av innehållet oavsett om man har ett behov av det just nu eller kan tänkas vara intresserad av att köpa lite längre fram

I sämre tider fortsätter direktreklam att vara effektiv

Men direktreklamen har också en annan fördel. I sämre tider blir kunder mer och mer beroende och medvetna om rabatterbjudanden. När pengarna blir färre i plånboken, ökar motivationen för att utnyttja kampanjerbjudanden.  Och det är via direktreklam som kampanjerbjudanden kan lyftas och nå ut allra bäst.

50% av Sveriges konsumenter säger ”ja tack” till direktreklam

Ingen kanal skapar tillnärmelsevis samma höga köp­impulser som direktreklam samtidigt som den även levererar på andra viktiga parametrar som observation, engagemang, image och avsändaridentifikation. Men det är kanske inte så konstigt eftersom direktreklamen bara går till hushåll som vill ha den. Det är i runda slängar halva befolkningen som nås på det sättet och som därmed kan ta del av aktuella erbjudanden och fatta kloka köpbeslut. Vem skulle inte gilla det?

Jämförelsen är utifrån samtliga som tagit emot direktreklamen (fått i brevlådan) gentemot samtliga som tagit del av mediet (läst tidningen, hört på radion, sett på video eller skärm enligt cookies).