Medieinvesteringarna beräknas öka 2017

Medieinvesteringarna beräknas nästa år att öka med 4,2 % enligt en prognos från IRM, Institutet för Reklam & mediestatistik. Sveriges annonsörer beräknas köpa medieutrymme för 36,1 miljarder under 2017.

Det media som beräknas öka mest är mobil/tablet, största tappet tror man att morgon- och kvällspress kommer att få. Bland de stora printmedierna är direktreklam ”bäst i klassen”.