North Media A/S förvärvar Svensk Direktreklam AB

Pressrelease – Svensk Direktreklam 20231215

North Media A/S, som bl.a. äger FK Distribution, BoligPortal i Danmark och BostadsPortal i Sverige förvärvar Svensk Direktreklam AB med dotterbolag av Ge-Te Media AB.

North Media A/S är en dansk koncern (noterat på NASDAQ Copenhagen sedan 1996) vilken utvecklar och tillhandahåller fysiska och digitala plattformar inom business to consumer-marknaden.

North Medias CEO, Lasse Ingemann Brodt, säger:

“SDR är en mycket intressant verksamhet för oss. SDR har utvecklats starkt precis som vår verksamhet, FK Distribution i Danmark. Båda verksamheterna är fantastiskt duktiga på att skapa värde för både detaljhandeln och konsumenterna genom att distribuera oadresserade trycksaker och lokala gratistidningar effektivt och målinriktat i stor omfattning. Vi ser goda möjligheter att utveckla SDR ytterligare och samtidigt stärka vårt produkterbjudande i såväl Danmark som i Sverige. Affären ligger helt i linje med vår koncernstrategi, dvs. att North Media ska växa utanför Danmark. Vi har många års erfarenhet av att driva volymbaserad verksamhet, så SDR är ett naturligt köp för oss.”

Svensk Direktreklams VD, Henrik Olsson, säger:
“Jag är övertygad om att North Media blir en bra ägare till SDR-bolagen. De har ett långsiktigt perspektiv och bedriver sedan länge distributionsverksamhet i Danmark. Här och nu förändrar ägarbytet inte något för oss och planen är att SDR med dotterbolag ska drivas självständigt som ett dotterbolag till North Media. SDR har under året haft en god tillväxt och utveckling med att leverera ODR till Sveriges hushåll. Forskning visar att ODR når fler konsumenter, läses längre och fler gånger än andra medier. Genom detta skapar vi starka effekter för våra kunder och det ska vi fortsätta med, tillsammans med den höga service som våra kunder är vana vid och kan förvänta sig.”

Det faktiska övertagande av SDR AB med dotterbolag (Malmixx Projekt AB, Reklog AB) och EGRO Konsult AB är planerat till den 29:e december 2023.

 

Vid frågor kontakta:

CEO North Media, Lasse Ingemann Brodt, telefon +45 20 24 32 92

VD Svensk Direktreklam, Henrik Olsson, telefon 0709-398 326