SDR- Fysisk kommunikation som når ut, når in och når fram!

Syns du inte finns du inte.

Men det räcker inte med att synas. Hur du syns är minst lika viktigt. Ser man mycket av dig uppfattas du som stor och stabil.
Är du snygg och elegant tycker man att dina produkter har högre kvalitet.

Om din reklam väcker positiva känslor kommer vi att gilla dig lite mer, oavsett vad du säljer.

Ju fler som ser ditt budskap, desto mer litar man på det. Och därmed blir det tryggare att köpa från dig. Inte bara för mig, utan för många.

”Allt kommunicerar” heter det – men alla kanaler kommunicerar inte lika
Att vara hanterbar och fysisk i innehållet, i stället för tunn och platt i en skärm, ökar dina chanser att lyckas. Då finns du på riktigt, inte bara virtuellt. Då blir du konkret och äkta, i stället för artificiell.

Finns du främst på nätet blir det här än viktigare. Butiker behöver skyltfönster för att locka kunder. Så låt den fysiska kommunikationen bli fönstret som lockar besökare till din e-handel, och gör att din reklam får högre effekt.

Med fysisk kommunikationen når du fram bättre än via en platt skärm. Helt enkelt eftersom vi människor är lite mer intresserade av budskap när de är paketerade så att vi kan hålla i det och styra flödet själv.

Och därmed kan du påverka mer, nå in starkare och finnas kvar i deras minne under längre tid.

Med fysisk kommunikation finns du helt enkelt hos dina kunder på riktigt.

SDR- Fysisk kommunikation som når ut, når in och når fram!