SDR Effekt

Mät din kampanj för att få bästa effekt.

Vägen till framgång är att göra rätt. Och för att göra rätt måste man veta. En effektmätning av kampanjen ger konkreta svar på hur det gick och vad man kan förbättra till nästa gång.

SDR Effekt bistår med effektmätningar av observationsvärde, läsvärde och nyttovärde.  Vi vet att det genomsnittliga obsvärdet för ODR är högt, 47%. Av de som observerat är det 61% som läser trycksaken helt eller delvis.

Av de som läst är det hela 37% som drar nytta av utskicket och 46% tycker att dom fått intressant information.

Vi har lärt oss genom åren och idag förfogar vi över genomsnittet för obs, läs- och nyttovärdet i 36 branscher!

Effektmätningar

 

Varför göra en effektmätning?
Syftet med en effektmätning är att ta reda på i vilken utsträckning man har uppmärksammat det oadresserade direktreklamutskicket. Dessutom tar vi reda på hur mycket man läst, om man dragit nytta avutskicket samt attityder till avsändaren av utskicket.

 

Med en effektmätning av din kampanj kan du få konkreta svar
Hur hög var observationen för trycksaken
Läsvärdet, hur mycket har respondenten läst
Nyttovärdet, kommer respondenten att utnyttja/använda trycksaken
Sammanfattande bild av vad läsaren tyckte om informationen och avsändaren

 

 

Metod och genomförande

 

Intervjuerna genomförs via webbintervjuer i panelen Åsiktsgruppen som ägs och drivs av PFM Research i Sverige AB.

Undersökningen genomförs inom det aktuella distributionsområdet för kampanjen. Den oadresserade direktreklamen delas ut under lördagen-söndagen och mätningen genomförs måndag till tisdag. Vi mäter alltså en till tre dagar efter det att utdelningen skett.Vi gör intervjuer på individnivå med dem som är mellan 17 och 75 år. Dessa är representativt fördelademellan villa- respektive lägenhetsboende. Åsiktsgruppen består idag av ca. 70 000 medlemmar och representerar ett mini Sverige.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med uppföljningen av din kampanj.

 

Vill du veta mer om möjligheterna med SDR Effect?
Vi kontaktar dig gärna!