Täckning

Med direktreklam kan du...

..nå alla konsumenter i Sverige som vill ta emot reklam. Tack vare möjligheten att tacka nej slipper kunden kostnad och miljöpåverkan för att dela ut till dem som inte vill ha reklam. Varken annonsering eller ibladning i dagspress eller TV-reklam har ens en teoretisk möjlighet att nå samtliga Sveriges hushåll. Det finns heller inte någon möjlighet för konsumenten att tacka nej till reklam som distribueras via dagspress eller TV.

Oadresserad Direktreklam har en hög räckvidd. Bor man centralt i Stockholm eller Göteborg kan man lätt få uppfattningen att alla tackar nej till direktreklam, men dessa två områden är inte representativa för mediet eller riket. Totalt kan man nå 55% av alla hushåll i Sverige med Oadresserad DR och har man villaboende som målgrupp så når man hela 69%. Det är alltså bara 31% av villahushållen som tackar nej till vårt media.

Om kunden har en icke-kommersiell trycksak dvs en gruppförsändelse så har vi rätt att distribuera även till dom som har nej tack-skylt. Då når vi alla hushåll i riket!