SDR Selekt

Säg vilka du vill nå, vi talar om var de finns.

Med Oadresserad Direktreklam kan du komma riktigt nära dem du vill nå. Alltid till en mycket lägre kostnad än för ett adresserat utskick. Och på köpet når du även nya, potentiella kunder.

Genom rätt selektering kan du nå rätt målgrupp. Säg vilka du vill nå, så talar vi om var de finns, vare sig det handlar om boende, ålder, intressen eller inkomst.

Vår styrka är att vi finslipar selekteringen genom att välja egna eller externa databaser och att våra geografiska analysenheter är små. Det betyder att i ett vanligt postnummerområde med 1.000 brevlådor kan vi ha delat upp det på två till fyra distrikt med 250-500 lådor vardera. Det ger större möjligheter att förfina analysen och att lägga till och ta bort mindre områden för att maximera effekten av din kampanj.

Geografisk selektering


Du kan välja att göra en geografisk selektering oavsett om du vill nå ut brett eller smalt, du kan välja allt från till A-region till ditt eget närområde.

Oadresserad Direktreklam är geografiskt selekterbar ned på enskilt utdelningsdistrikt, ca 250-500 hushåll. Inom vald geografi kan man även välja områden där den önskade målgruppen är överrepresenterad. Det innebäratt du bearbetar din egen målgrupp istället för mediets målgrupp, vilket ger dig en högre effekt på din kampanj.

Med dagspress eller gratistidningar köper du tidningens geografiska utgivningsområde och målgrupp istället för din egen. Inte heller TV kan erbjuda en geografisk selektering på samma nivå som oadresserad direktreklam. Minsta geografiska selektering är lokal-TV vilket innebär att budskapet förmedlas inom minst ett län.

 

Målgruppsselektering

 

 

Vi kan hjälpa dig med målgruppsselektering baserad på statistik och gör detta med en rad olika analysverktyg som till exempel Mosaic, SCB, Orvesto och UC. Vi nyttjar all tänkbar information om just din målgrupp som till exempel livsstil, boendeform, intressen, kön, ålder, inkomst m.m. Vill du nå målgrupp er med hög köpkraft, barnfamiljer, villor med speciellt byggår eller områden med hög andel bostadsrätter så hjälper vi dig med det också. När vi vet  vem du vill nå så matchar vi detta med våra distrikt och då får vi fram ett optimalt utdelningsområde för din kampanj.

 

Mosaic
Ett av de verktyg vi använder är Mosaic, världens mest spridda selekteringsverktyg. Via kartläggning av Sveriges hushåll har man fått fram 14 olika konsumentgrupper som sedan brutits ner i totalt 44 olika livsstilstyper. Mosaiclivsstilarna bygger på hårda data, som t ex bostadsform, familjestruktur, utbildningsnivå och inkomst, men kläs också med mjuka data från TNS-Sifos undersökning Orvesto Konsument. Därmed ger Mosaic även svar på allt från drivkrafter, intressen och medievanor till specifika beteenden som t ex planerade semesterresor.

SCB-variabler
Med hjälp av SCB (Statistiska Centralbyrån) har vi tagit fram var det finns överrepresentation av ett antal olika variabler som köpkraft, familjesammansättning och boendeform. Totalt finns det 23 grupper välja mellan.

Orvestodata
TNS/Sifo genomför varje år ca 50.000 konsumentintervjuer om planerade inköp. Med denna information som bas kan man vi skapa unika områden och målgrupper för en kampanj. Exempel på detta är t.ex ”Barnfamiljer som planerar att resa utomlands på semester” eller ”Hushåll som planerar att köpa ny bil”.

Villor
En mycket vanlig målgrupp för många branscher är villa/radhus. Här finns fler barn per hushåll,  fler bilar och man spenderar mer på sitt boende än de som bor i lägenhet. För branscher som bygg, trädgård m.m är detta den naturliga selekteringen i en kampanj.

Byggår på villor
Renoveringsbehovet på en villa/radhus skiftar med ålder. Vi har därför tagit fram information om byggår och delat upp detta i totalt 8 olika intervall. Detta innebär att man kan nå den målgrupp som sett till ålder har störst behov av de produkter man säljer.

 

 

 

 

 

 

 

Selektering utifrån kundregister

 


Vi hjälper dig att ta fram ett optimerat utdelningsområde utifrån ditt eget kundregister.

Vi matchar kunddata från din egen CRM/kundklubbsdatabas mot våra utdelningsdistrikt och skapar ett optimalt utdelningsområde för dig. För de flesta fungerar fortfarande tesen att i de områden där du har kunder finns det fler att få.

 

Vill du veta mer om möjligheterna med SDR Select?
Vi kontaktar dig gärna!