4 + 4 skäl varför fysisk DR behövs i en digital värld

Oadresserad direktreklam (ODR) når ut

  1. Alla kontakter är inte lika värdefulla. Framför allt är en digital kontakt inte samma sak som en ODR-kontakt. Med ODR finns det bara riktiga personer som mottagare och hela budskapet är synligt – och dessutom väljer mottagaren själv när man vill ta del av innehållet. Det är lätt att man överskattar effekterna som digitala insatser ger (och underskattar resultaten från DR) – även bland branschexperter*. Så börja med att studera fakta, och våga ifrågasätta etablerade ”sanningar” när du planerar.

  2. Tänk kundresa hellre än bara köpresa. Visst behöver vi förstå hur stegen i köpresan ser ut, och lära oss var konsumenterna letar information innan man fattar beslut. Men än viktigare är att förstå hur hela kundresan ser ut – att skapa kännedom om ditt varumärke innan behovet finns, så att du kommer ”first in mind” när behovet väl uppstår. En regelbunden närvaro hemma hos konsumenten via brevlådan är ett sådant sätt.

  3. Når dina kunder – och dina blivande kunder. ODR når många konsumenter över hela Sverige, i alla åldrar. Många av dem är redan dina kunder, och då förstärks kundrelationen. Många är troligen inte dina kunder – än. Men med regelbunden närvaro kan de bli det.

  4. Både kortsiktigt och långsiktigt i samma enhet. En DR-enhet har inga begräsningar i format eller laddningstid. Ett A4-uppslag ger dig lika mycket yta att presentera ditt erbjudande som 24 panorama-banners. Och även en enkel DR-broschyr ger dig massor med utrymme att både berätta om varumärket och ge en mängd attraktiva erbjudande – i samma enhet.


Oadresserad direktreklam (ODR) når in

  1. Fysisk DR når mottagaren vid rätt tillfälle. Ökad stress gör att vi blir mindre mottagliga för reklambudskap. Svensk Direktreklam (SDR )delar ut reklam på helgerna, och under helgen är vi i genomsnitt 40% mindre stressade än under vanliga veckodagar**. Det gör att reklam som når konsumenten under helgen i genomsnitt har 40% högre möjlighet att nå in, allt annat lika.

  2. Fysisk DR läses längre, och ger mer information. Om vi jämför en fysisk DR-enhet med motsvarande information som e-postutskick så får den fysiska DR-enheten 4 gånger längre lästid och läsaren tar i snitt del av 12,5 gånger fler erbjudanden.

  3. Fysisk DR påverkar mottagaren mer än digital kommunikation. Millward-Brown jämförde hur mottagaren påverkas av fysisk direktreklam jämfört med digitala annonsvisningar med samma innehåll. *** Slutsatsen är tydlig: direktreklamen är lättare att ta in, och dessutom påverkar känslor, minne och engagemang i betydligt högre grad än den digitala kommunikationen.

  4. Fysisk DR förstärker både digitala och andra kanaler. Att kombinera flera medier ger mer effekt än samma insats i en enskild mediekanal, framför allt om man utnyttjar styrkorna i respektive kanal. Det innebär att ODR kompletterar och förstärker andra kanaler genom att ge fördjupad information och säljerbjudande i en kanal som mottagaren ser som relevant.

* källa: Ebiquity ”Re-evaluating media”
** källa: Richard Shotton ”the Choice Factory”
*** Millward Brown ”Using Neuroscience to Understand the Role of Direct Mail”