Vi har läst Detaljhandelns Mediebarometer.

Här är sammanfattningen!

Detaljhandelns Mediebarometer genomförs årligen av TBS Mediabyrå och HUI Research. Syftet är att lyfta aktuella frågor och förändringar som rör svenska detaljhandelsföretags medieval och konsumenters syn på reklam. 

Traditionella medier levererar

Den största räckvidden nås fortfarande med s.k offline-reklam , dvs reklam i tidningar, direktreklam, TV, radio, utomhus eller bio. Detta gäller både reklam som marknadsför försäljning i butik och på nätet, dvs det är mer framgångsrikt att göra tryckt reklam för e-handel än att göra reklam på nätet för samma butik.

De traditionella medierna är också mer framgångsrika när det gäller observation. Det innebär att fler ser budskapen när de visas i de gamla medierna, än i de nya.

Klicka här för att se bilden större.

Stor skillnad mellan vad företag och konsumenter tror

Sociala medier tar en allt större del av detaljisternas mediebudget. Dessa medier används dock mest i början av kundresan för att väcka intresse, men ju närmre köpet vi kommer desto fler ägda medier (butik, hemsida, edm, kundklubb) använder detaljisterna.

Konsumenterna tänker lite annorlunda, de vill hitta budskap i medier som är enkla att ta till sig och även enkla att stänga av. De föredrar TV och Direktreklam i början av köpprocessen. Trots att konsumenterna lägger ner mer tid i de digitala kanalerna fyller fortfarande traditionella ett stort värde.

 

Klicka här för att se bilden större.

E-handeln växer

Idag befinner sig detaljhandeln i två världar med olika utveckling; det traditionella fysiska och den nyare e-handeln. Branschen har tillväxt, men hela 16% sker inom e-handeln och endast 0,1% i butik. 80- och 90-talisterna står nu för ca 33% av den totala försäljningsvolymen och dessa generationers konsumtion är mycket digital. Märk väl att E-handel dock bara står för 8,7% av den totala handeln, mycket därför att vi fortfarande till stor del köper livsmedel i butik.

80- och 90-talister handlar online

Konsumenten lägger mer och mer tid på online (på nätet), samtidigt som offline minskar. Vi ser skillnader mellan åldersgrupper. 80- och 90-talisterna är vuxna nu och de är till stor del användare av de digitala medierna. E-handelsmogna grupper använder också i högre grad butiken som ett kontrollorgan inför ett digitalt köp, medan de traditionella butikhandlarna gör tvärt om.

Klicka här för att se bilden större.

Slutsatsen man kan dra är att de olika offline-kanaler är viktigast i köpprocessen. Konsumenterna lägger ner mycket tid i digitala medier, men det är de traditionella kanalerna som TV och DR som har förmåga att generera observation. Vägen till framgång är därför inte rak, utan kurvig och innehåller många olika kombinationer av medier. Det finns inte en mediekanal som klarar av allt. Den kloke kombinerar både nya och gamla. 

Källa: Detaljhandelns Mediebarometer 2018