De flesta vill ha sin reklam på helgen!

Varje år genomför RAM- Research and Analysis of Media, hundratals olika reklammätningar i samband med våra kunders reklaminvesteringar. För att förstå om den marknadsförda produkten påverkar mottagarens inställning till reklam, valde vi att jämföra olika undersökningar och resultatet är väldigt intressant. Överlag har mottagare av direktreklam liknande åsikter om reklamen, oavsett produkt! En övervägande majoritet tycker att direktreklam är ett bra sätt att få information och inspiration om den marknadsförda produkten. Det spelar ingen roll om du gör reklam för smycken eller hemelektronik, direktreklam uppskattas av den du vill nå.

Källa: RAM

Vi valde också att jämföra när målgrupperna ville få sin reklam och även här var resultatet samstämmigt. Helgen är bästa tid för att mottaga reklam. Sannolikt beror det på att det är då kunden gör sina inköp och har tid att planera och jämföra priser.

Källa: RAM

Idag när vi alla möts av reklambudskap överallt blir vikten av att kunna välja att stänga av mer och mer betydelsefull. Reklam i brevlådan är mindre påträngande och störande än andra reklammedier eftersom mottagaren själv väljer när hon vill konsumera innehållet. Kanske är det därför direktreklamen idag är så uppskattad? 7 av 10 inspireras nämligen av reklamen som kommer i brevlådan varje helg.