Mänsklig uppmärksamhet är hårdvaluta

Redan 1971 beskrev den nobelprisbelönade ekonomen Herbert A. Simon vad som i dag blivit känt som ”Attention Economics”, ett begrepp som förklarar hur mänsklig uppmärksamhet har blivit en av världens mest eftertraktade varor. Sedan dess har en rad olika studier visat att uppmärksamhet har en mycket stark påverkan på konvertering och försäljning.

De senaste åren har en ständigt växande brist på uppmärksamhet varit särskilt märkbar i samband med digital reklam, där ett överflöd av reklam bidragit till två stora trender:

1. Få ser annonserna under en längre tid, bara 4 procent ser en banner mer än en sekund*.

2. Viewabilityn (när en displayannons är synlig i minst en sekund) är fortsatt låg och ligger på 57 procent**.

Däremot visar flera studier att vi ger printreklam större uppmärksamhet. ODR får betydligt högre värden på observation, varumärkeskännedom, engagemang och action än webbannonser enligt en sammanställning gjord av RAM. I en studie gjord av Lumen research la man ner 1 sekund på digital reklam och 2 sekunder på printreklam, det vill säga dubbelt så länge. Samma slutsatser gäller för andra studier som gjorts på den svenska marknaden.

 

 * Källa: Lumen (Sep 2018)

** Källa: Moat analytics (UK, Q2 2018)

Att marknadsföring påverkar kunden det vet vi, men hur är det med kommunikationstillfället? När gör vår reklam mest nytta?

Detta och mycket mer pratar Richard Shotton om i boken ”The Choise Factory”. Innan du kan påverka någons beslut, behöver du veta hur besluten tas. Richard fokuserar på marknadsföringspotentialer och hämtar bevis både från den akademiska världen och från empirin. Bland annat konstaterar han att mottagarens sinnesstämning är viktigt för hur hon tar emot kommersiella budskap. 

Människan är mer mottaglig för reklam när hon är i en positiv sinnesstämning än när hon är stressad.  Han visar också att under helgen är sannolikheten för att vi är positiva upp till 40% högre än under resten av veckan.