Komm, släpper rapport om principer för effektiv kommunikation

I februari släppte branschorganisationen Komm* en rapport om vikten av att mäta kommunikationsinvesteringar. Så här skriver man: ”Kommunikation i sig har inget självändamål. Att tydligt definiera denna nytta är den mest grundläggande principen för den som vill ta effektfrågan på allvar.”

En av författarna till rapporten; Niklas Bondesson forskare inom marknadskommunikation, säger till Svensk Direktreklam: ” Det blir viktigare och viktigare att påvisa effekt för att få budget till de insatser man vill göra som kommunikatör.”

Länk till hela rapporten:
https://komm.se/komms-effektprinciper/

Hur gör man då effektiv kommunikation? Det finns 8 principer som du som kommunikatör behöver ha koll på:

  1. Definiera kommunikationens nytta – vad är syftet med din investering?
  2. Rita upp en effektkedja innehållande affäreffekten, beteendeeffekten, attitydeffekten och kommunikationsinsatsen, dvs hur materialet ska uppfattas av målgruppen.
  3. Definiera nuläge och sätt prioriterade mål
  4. Utgå alltid från både kortsiktiga och långsiktiga effekter.
  5. Förankra kommunikationen i din organisation,
  6. Anpassa måtten efter insatsen. Liten insats = liten mätning.
  7. Bedöm effekten efter förutsättningarna (resurser, konkurrenter, organisation)
  8. Mät rätt och mät ofta.

Lycka till med dina marknadsaktiviteter och glöm inte att mäta både kort- och långsiktiga mål.

* Sveriges kommunikationsbyråer (Komm)