Så optimerar du din marknadsföring i lågkonjunktur

Hela världen och Sverige befinner sig i början av en kraftig lågkonjunktur. Konjunkturinstitutet har konstaterat att denna recession kommer att pågå några år framöver, sannolikt fram till 2025. Hög inflation, räntehöjningar, energi- och drivmedelsbrist samt försämrad internationell konjunktur väntas dra ner tillväxten i Sverige.

Som marknadsförare drabbas du inte bara av att efterfrågan går ner. Dessutom behöver du försvara din marknadsföringsbudget då det under tidigare lågkonjunkturer inte varit helt ovanligt för företag att dra ner på sin marknadsföring för att spara pengar. Men vad händer när dina kunder inte längre ser ditt varumärke? Hur ska man resonera när försäljningen går trögare? Hur försvarar man marknadsinvesteringar och hur optimerar du din marknadsföring under pågående lågkonjunktur?

Även under en lågkonjunktur finns det efterfrågan

Få företag kan satsa sig igenom en kris, men att orka bibehålla befintlig marknadsbudget kan ge stora effekter eftersom konkurrensen förändras. Lågkonjunkturer kan vara ypperliga lägen för att ta marknadsandelar. Dessutom kostar det mindre att vara synlig under en lågkonjunktur. Eftersom effekterna och utfallet i första hand påverkas av den relativa nivån, dvs. share of voice, SOV, så innebär en bibehållen investeringsnivå normalt att ens SOV ökar eftersom många andra aktörer minskar. När marknaden sedan vänder har de som varit aktiva under lågkonjunkturen ett försprång och tenderar att växa snabbare än både de som dragit ner på insatserna och marknaden totalt sett.

Innehållet är viktigt

Om vi söker i historien ser vi också att hopp om framtiden ofta har varit en framgångsfaktor. Humor, trygghet och eskapism kan fungera. Samtidigt är varje ny kris en unik kris och att bete sig som under Covid-krisen eller dot.com-krisen kan visa sig bli ödesdigert. Det är nu som nya idéer och beteenden får fäste, då branscher förändras och etablissemang utmanas. Kanske är det tid att testa alternativa erbjudanden eller andra kombinationer av mediekanaler?

 Att insiktsfullt söka information genom att bara lyssna till kundsamtal när du själv är i en butik eller följa populära googlingar kan löna sig. Du kommer bli jämförd och då behöver du argumentera för din sak. Det enda sättet att göra det är genom kommunikation och innehåll. Satsa på bra innehåll i din reklam som intresserar kunden och tydliggör usp:ar och erbjudande. Hjälp kunden att välja dig och visa att du förstår och sympatiserar med kunders ekonomiska utmaningar. Tänk på att brevlådan kan vara en bra kanal både för att marknadsföra dina erbjudanden och för att sprida innehåll via t ex kundtidningar eller broschyrer.

Källor:

Resumé Insikt oktober 2022,”Tonalitet, strategi och framtid: Planners om hur du optimerar marknadsföringen inför lågkonjunktur”.

Mats Rönne, Expert inom marknadsföring och varumärken.

Xtreme Insight konsumentpanel