Medievanor förändras med Corona

Mycket förändrades när Corona drabbade oss med full kraft. Svenskarnas förtroende för Folkhälsomyndigheten och sjukvården, som fick stort medialt fokus, ökade. Drygt varannan svensk kände mycket eller ganska stort förtroende (56%) för Sveriges hantering av coronavirusets utbredning.

Kanske är det lätt att förstå de direkta konsekvenserna av Corona och hanteringen av pandemin, men mycket annat har också påverkats, även mediekonsumtionen.

Kantar Sifo har granskat medievanorna sedan Corona bröt ut och ser stora effekter. På frågan: ”Om du tänker tillbaka på igår, hur lång tid ägnade du åt att ta del av de olika medierna?” ser man att vissa medier tydligt ökar.

Medier med störst förändring sett till andel av populationen. Blått är analoga medier och rött digitala. Förstora bilden.

Vinnarna är både digitala och analoga medier. Webb-TV, streamade video- och musiktjänser, men även direktreklam och gratisutdelade lokaltidningar ökar kraftigt. Traditionella medier som direktreklam och tidningar ökade med nästan 30%.

Ändrade beteenden ger ändrade medievanor

Vad kan vi dra för slutsatser av det? Kanske är det så att när vi stannar hemma så minskar vi vår konsumtion av den typ av media som vi läser utanför hemmet? När vi nu istället är hemma väljer vi i större grad annan media. Vi tittar på webbsändningar från presskonferenser om pandemin, vi läser tidningar och vi hinner ägna mer tid till att granska det vi får i brevlådan  

Vi kommer behöva anpassa våra beteenden efter Corona under en lång tid. Färre personer befinner sig i kollektivtrafiken och fler kommer jobba hemifrån. Kanske är det till och med så att vi står inför permanenta beteendeförändringar? Oavsett hur framtiden ser ut kan vi nog dra slutsatsen att investeringar i media och reklam måste följa våra målgruppers beteenden. Och när din målgrupp ägnar mer tid i hemmet, blir det viktigare för dig att nå henne där.